Đánh giá khách hàng

Chúng tôi đánh giá cao Huệ Lân với tác phong làm việc chuyên nghiệp. Luôn đúng lịch giúp chúng tôi luôn chủ động trong công việc

Châu Trần - Director Minh Châu

Công ty chúng tôi luôn yên tâm khi sử dụng các phương thức vận tải và kho bãi của Huệ Lân.

Hoàng Đinh - CEO Bidiphar

Tôi tin tưởng và sử dụng thùng xốp eps để đóng gói vải thiều.

Thu Nguyễn - CEO Sông Đà 908